اجرای بلندمدت طرح زوج و فرد باعث افزایش انتشار ذرات معلق شده است
آغاز برخورد با خودروهای پلاک مخدوش در محدوده طرح زوج و فرد

آثار مثبت و منفی اجرای طرح زوج و فرد بر آلودگی هوای شهر تهران در تحقیقی با استفاده از سامانه سیاهه انتشار و پیش بینی آلودگی هوا توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به انجام بررسی شده است. طبق یافته‌های این مقاله،‌ طرح زوج و فرد در دوره بلندمدت، ۲ درصد تولید ذرات معلق ناشی از خودروها را افزایش داده است.

حسین شهبازی - مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران- در این باره گفت: در آخرین تحقیق انجام گرفته که در قالب یک مقاله در ژورنال معتبر Transportation Research  منتشر شد، میزان اثربخشی اجرایی شدن طرح ترافیکی زوج و فرد در تولید آلودگی و غلظت آلاینده‌های شهر تهران با استفاده از سامانه سیاهه انتشار و سامانه پیش‌بینی آلودگی هوا مورد بررسی قرار گرفته است.

به گفته وی، بر اثر این محدودیت ترافیکی تنها خودروهای شخصی بر اساس پلاک آنها اجازه ورود به محدوده طرح را پیدا می‌کنند و سایر ناوگان بدون محدودیت می‌توانند در محدوده تردد کنند.

شهبازی تصریح کرد: بر اساس نتایج این تحقیق، اجرایی شدن طرح ترافیکی زوج و فرد به‌ صورت بلندمدت باعث کاهش حجم تردد خودروهای سواری در شهر تهران تا میزان ۱۱ درصد شده است اما به دلیل تقاضای سفر موجود در محدوده، کاهش تردد خودروهای سواری سبب افزایش تردد سایر ناوگان‌ها از جمله تاکسی، مینی‌بوس و اتوبوس واحد به ترتیب به میزان ۱۶، ۸ و ۸ درصد شده است.

زوج و فرد

بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، مدیر واحد پیش‌بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اظهار کرد: محاسبات انجام گرفته با استفاده از سامانه سیاهه انتشار شهر تهران نشان می‌دهد که اجرایی شدن طرح زوج و فرد، سبب کاهش انتشار خودرویی آلاینده‌های مونوکسیدکربن، اکسیدهای نیتروژن، هیدروکربن‌ها و اکسیدهای گوگرد در شهر تهران به ترتیب به میزان ۴، ۲.۵، ۵ و ۲ درصد شده است این در حالیست که اجرای بلندمدت طرح ترافیکی زوج و فرد، منجر به افزایش انتشار ذرات معلق ناشی از خودروها به عنوان مهمترین آلاینده شهر تهران به میزان ۲ درصد در کل شهر شده است. علاوه بر آن نتایج مدل‌سازی کیفیت هوا در یک دوره بحرانی آلودگی هوای شهر تهران نشان داده که اجرای طرح زوج و فرد سبب کاهش میانگین غلظت مونوکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژن به میزان ۴ و ۲ درصد در طول دوره شده است.